JEZDECKÝ KROUŽEK

Jezdecký kroužek pro děti bude probíhat od ZÁŘÍ do konce školního roku 2022/2023
Jezdecký kroužek začíná 1. 9. 2023
ve dnech ÚTERÝ+PÁTEK a nově i v SOBOTU

Docházka 1x týdně v čase od 16:00 – 18:00h (ÚTERÝ a PÁTEK), v SOBOTU od 14:00 – 16:00h

KROUŽEK PROBÍHÁ I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
Kroužky se konají i v nepřízni počasí, kdy se program vhodně přizpůsobí.

  • Ošetřování koní.
  • Teoretická a praktická výuka o přirozeném chování koní a jejich výcviku.
  • Výuka jízdy na koni.
  • Práce ze země s koňmi.
  • Doprovodný program a drobné výtvarné aktivity.
  • vyplněnou přihlášku přineste v den zahájení kroužku, děkujeme