jk equiteam doloplazy

Účelem Spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava mládeže a vzdělávání v hipologické problematice.

Hlavní činnosti spolku:
organizování a účasti na soutěžích jezdeckého sportu ve všech disciplínách, které se řídí pravidly ČJF a FEI, a to na profesionální, amatérské i hobby úrovni;

přípravou a vzdělávání jezdců na všech úrovních výcviku (od začínajících jezdců až po vrcholové sportovce) a organizování jezdeckých soustředění a veřejných tréningů;

činnosti v chovu a výcviku koní a veškeré činnosti
s tím spojené (např. účast na chovatelských akcích a výstavách a jejich organizování);

vzdělávání veřejnosti v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu a vedením členů i veřejnosti k dodržování etických a mravních zásad ve vztahu ke zvířatům.